فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی

photo_2015-12-23_22-57-51 photo_2015-12-23_22-58-45

سفارش عکاسی…سمینار…نمایشگاه..پرتره.کودک..مدلینگ..

photo_2015-09-04_23-12-54 photo_2015-09-04_23-13-11 photo_2015-09-04_23-13-18 photo_2015-09-04_23-13-34 photo_2015-09-04_23-13-41 photo_2015-09-04_23-13-46 photo_2015-09-04_23-13-52 photo_2015-09-04_23-13-57

دکوراسیون، نور – نما و …

1 4 3 2 12 13 14 fazaye_sonati 1 11 9 8 7 6 1 2 3 4 5

برپایی نمایشگاه نقاشی کلاسیک وپست مدرن در نگارخانه برج میلاد

برپایی نمایشگاه نقاشی کلاسیک وپست مدرن در نگارخانه برج میلاد از علاقمندان ثبتنام بعمل میاید دبیر اجرایی علیرضا مرادی09123249036photo_2015-08-21_21-43-24 photo_2015-08-21_21-43-30 photo_2015-08-21_21-43-47 photo_2015-08-21_21-43-12 photo_2015-08-21_21-43-03 photo_2015-08-21_21-42-41

اتلیه یوسف اباد…88720836 ….موبایل…09123249036…09383249036

اتلیه یوسف اباد…88720836 ….موبایل…09123249036…09383249036

نمونه کارهای هنرجویان

_ (1) _ (2) _ (3) _ (4) _ (5) _ (6) _ (7) _ (9) _ (10) _ (11) _ (12) _ (13) _ (14) _ (15) _ (16) _ (17) _ (18) _ (19) _ (20) _ (21) _ (22) _ (23)

آموزش طراحی

_ (1) _ (2) _ (3) _ (4) _ (5) _ (6) _ (7) _ (8) _ (9) _ (10) _ (11) _ (12) _ (13) _ (14) _ (15) _ (16) _ (17) _ (18) _ (19) _ (20) _ (21) _ (22) _ (23) _ (24) _ (25) _ (26) _ (27) _ (28) _ (29) _ (30) _ (31) _ (32) _ (33) _ (34) _ (35) _ (36) _ (37) _ (38) _ (39) _ (40)

خطاطی

_ (1) _ (2) _ (3) _ (4) _ (5) _ (6) _ (7) _ (8) _ (9) _ (10) _ (11) _ (12) _ (13) _ (14) _ (15) _ (16) _ (17) _ (18) _ (19) _ (20) _ (21) _ (22) _ (23) _ (24) _ (25) _ (26) _ (27) _ (28) _ (29)

معرق

_ (1) _ (2) _ (3) _ (4) _ (5) _ (6) _ (7) _ (8) _ (9) _ (10) _ (11) _ (12) _ (13) _ (14) _ (15) _ (16)

نقاشی

_ (1) _ (2) _ (3) _ (4) _ (5) _ (6) _ (7) _ (8) _ (9) _ (10) _ (11) _ (12) _ (13) _ (14) _ (15) _ (16) _ (17) _ (18) _ (19) _ (20) _ (21) _ (22) _ (23) _ (24) _ (25) _ (26) _ (27) _ (28) _ (29) _ (30) _ (31) _ (32) _ (33) _ (34) _ (35) _ (36) _ (37) _ (38) _ (39)